Integritetspolicy Lägga märke till

Ikraftträdande: april 23, 2020

1. Inledning

Detta integritetsmeddelande beskriver hur Barry-Wehmiller Group, Inc., och dess dotterbolag, dotterbolag och närstående företag (tillsammans "företaget", "vi" eller "oss") behandlar personuppgifter om individer som surfar på våra webbplatser eller som representerar vår nuvarande , tidigare eller framtida kunder, leverantörer/leverantörer eller andra intressenter ("Intressenter"). Beskrivningen av hur vi behandlar personuppgifter vid rekrytering finns på vår Karriärsajt. I detta integritetsmeddelande avser personuppgifter all information som rör en identifierad eller identifierbar person.

Vi samlar in personuppgifter direkt från intressenter och individer samt genom deras interaktioner och användning av våra produkter och tjänster. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om individer som är minderåriga. De personuppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för interaktionerna. Under begränsade omständigheter kan vi också samla in personuppgifter från tredje part, till exempel för generering av potentiella kunder, kund/leverantörs due diligence eller kreditprövning.

2. Hur personuppgifter används

2.1 Dagliga affärssyfte

Personuppgifter kan behandlas för följande ändamål: Tillhandahålla produkter och tjänster; logistik och tull; fakturering, inkasso, finansiell och skatterapportering och analys; försäkring; Due diligence av intressenter; kund- och individuella finansiella kontroller i samband med lån till kunder; Hantering av intressentrelationer; försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter (inklusive nyhetsbrev och evenemang på mässor); företags efterlevnad; efterlevnad av avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter; för att skydda mot juridiskt ansvar; för att skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom; att förhindra och undersöka fel i samband med egendomen eller tjänsterna; rättstvister; att skydda hälsan och säkerheten för våra teammedlemmar, externa intressenter och allmänheten; integritet, informationssäkerhet och drift- och informationsteknikhantering; eller andra relaterade ändamål.

För dessa ändamål kan kategorier av personuppgifter vanligtvis inkludera följande: Individens namn, kontaktuppgifter och marknadsföringspreferenser; Önskat språk; foton eller videor (med föregående skriftligt tillstånd) i samband med vissa marknadsföringsaktiviteter; information om rollen och arbetsplatsen; faktureringsinformation (inklusive kreditkortsdata); finansiell information i samband med lån till kunder; Intressentens namn och annan information om Intressenten, deras verksamhet och den maskin/utrustning/tjänst de använder/tillhandahåller; eller någon annan typ av information som är nödvändig för ändamålen ovan.

2.2 Kundtjänst

Personuppgifter kan behandlas för följande ändamål: Maskin-/utrustningsinstallation; övervakning av maskin/utrustning, diagnostik, felanalys och felsökning för att optimera maskindriften och minska supportens svarstider och kostnader; ledning av produktions- och serviceteam (inklusive ansökan om visum som behövs på kundens plats) och utbildning; kundvård och supportaktiviteter; analysera data för att erbjuda prediktivt och förebyggande underhåll; för att underlätta beställning av reservdelar; säkerhetskopiering och återställning som en del av normal underhållspraxis för tjänsten; tillhandahålla aviseringar internt och/eller till kunden för vissa larmtillstånd eller status-/feluppdateringar; fjärrrevision av maskinen/utrustningen för att verifiera maskinens/utrustningens tillstånd för att avgöra om ändringar eller anpassningar behövs; eller andra relaterade ändamål.

För dessa ändamål kan kategorier av personuppgifter vanligtvis inkludera följande: Individens namn och kontaktuppgifter; ljudinspelningar eller foton som kan inkludera individen utöver maskin-/utrustningsrelaterade data; eller någon annan typ av information som är nödvändig för ändamålen ovan, tillsammans med intressentens namn och information om deras maskin/utrustning/tjänst och verksamhet.

Operatörsidentifierare (dvs. identifierare som skapas av kunden och som maskinoperatören använder för att logga in på maskinen) är kopplad till maskinrelaterad data för att förstå hur maskinen används och hur operatörens beteende kan påverka maskinen, för att för att bättre utnyttja maskinen och få den att fungera bättre.

2.3. Tjänster (inklusive digitala tjänster och webbplatser)

Personuppgifter kan behandlas för följande ändamål: Kontroll av åtkomstbehörighet (för att tillhandahålla och hantera åtkomst till tjänsten); spåra användning för att övervaka hur tjänsten används och för att utveckla den; tekniska frågor och säkerhetsfrågor; tillhandahålla ett kontaktformulär och kommunicera till användare; för att möjliggöra beställning av maskiner, tjänster, utrustning eller reservdelar; eller andra relaterade ändamål.

För dessa ändamål kan kategorier av personuppgifter vanligtvis inkludera följande: Individens namn, kontaktuppgifter och marknadsföringspreferenser; Önskat språk; inloggningsdetaljer; information om hur individen använder tjänsten (till exempel när och vilken del av tjänsten); Individens IP-adress, webbläsare, nätverk, enhet, webbsidor som besöktes innan han kom till tjänsten; eller någon annan typ av information som är nödvändig för ändamålen ovan, tillsammans med intressent- och maskin/utrustning/tjänstrelaterade data.

2.4 Produktutveckling

Personuppgifter kan behandlas för analys och förbättring av maskiner, utrustning och tjänster eller för andra relaterade ändamål. För dessa ändamål används huvudsakligen information om maskiner, utrustning och tjänster. Personuppgifter, som anges ovan i 2.1 - 2.3, kan dock också användas vid behov för ändamålen.

2.5-kakor

Våra webbplatser använder cookies (små textfiler som en webbplats, när den besöks av en användare, ber användarens webbläsare att lagra på användarens enhet för att komma ihåg information om användaren) samt andra spårningstekniker. Mer information om hur dessa används finns i respektive cookiepolicy.

2.6 Konsulttjänster och IIoT-tjänster

Vidare kan vi tillhandahålla tjänster, till exempel i samband med konsultation eller IIoT (Industriell Internet of Things), där vi behandlar personuppgifter som "databehandlare" på uppdrag av vår kund. I dessa situationer är kunden "datakontrollant" och bär ansvaret enligt tillämplig lagstiftning, inklusive tillhandahållande av ett integritetsmeddelande till individer som beskriver hur deras personuppgifter behandlas.

3. Delning och överföring

Personuppgifter kan kommas åt och behandlas, när det är nödvändigt för de syften som beskrivs ovan, av våra relevanta teammedlemmar. Vid behov kan Personuppgifter även delas med till exempel externa rådgivare inklusive, men inte begränsat till, juridiska och skatterådgivare, revisorer, borgenärer, banker, kreditförsäkringspartners eller relevanta myndigheter. Vidare kan vi använda tredje parts tjänsteleverantörer (inklusive till exempel mjukvaru- och molnleverantörer, försäljningsagenter eller inkassobyråer) för att behandla personuppgifter för vår räkning.

Personuppgifter kan lagras, överföras till och behandlas i alla länder där vi har teammedlemmar eller anläggningar eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, inklusive i USA. Vi implementerar lämpliga skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter som krävs vid överföring, inklusive överföringar utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

4. Rättslig grund och kvarhållande

Behandling av personuppgifter baseras huvudsakligen på ett fullgörande av ett avtal eller på företagets legitima intressen.

Personuppgifter kommer att bevaras i enlighet med företagets tillämpliga arkiveringspolicyer, eller så länge det rimligen är nödvändigt för ändamålen i enlighet med tillämplig lagstiftning, beroende på vilket som är längst.

5. Säkerhet

Vi implementerar och underhåller branschstandard tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller åtkomst. Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med behandlingen, med hänsyn till kostnaderna för genomförandet och arten, omfattningen, sammanhanget och syftena med behandlingen av personuppgifter. 

6. Mer information

Individer kan kontakta oss för mer information om hur deras personuppgifter samlas in, används och avslöjas. Individer kan också begära kopior av eller rättelse eller radering av sina personuppgifter eller att välja bort marknadsföringsmeddelanden, när så är tillämpligt. Beroende på tillämplig lagstiftning kan individer också ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillämplig tillsynsmyndighet angående hur deras personuppgifter används.

Kontaktuppgifter för mer information och önskemål:

Via e-post: dataprotection@barry-wehmiller.com
Med post: Gruppens dataskyddsombud
Juridiskt team
Barry-Wehmiller Group
8020 Forsyth Blvd
St. Louis, MO 63105
usa

7. Ändringar av detta sekretessmeddelande

Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Eventuella ändringar kommer att publiceras på tillämpliga webbplatser.Kalifornien tillägg till integritetsmeddelande

Uppdaterad februari 20, 2023

1. Inledning

Detta Kalifornien-tillägg till integritetsmeddelandet beskriver företagets praxis beträffande insamling, användning och avslöjande av personlig information för intressenter som är bosatta i Kalifornien ("Kaliforniensintressenter"), beskriver rättigheterna för Kaliforniens intressenter enligt California Consumer Privacy Act (“ CCPA”), och förklarar hur Kaliforniens intressenter kan kontakta företaget för att utöva sina rättigheter, om tillämpligt (”tillägget”). Detta tillägg kompletterar företagets integritetsmeddelande ovan.

Individer som har ett funktionshinder kan kanske använda en skärmläsare eller annan hjälpmedel för att granska innehållet i detta sekretessmeddelande. Om du behöver ytterligare hjälp med funktionshinder, vänligen kontakta din kontaktperson i företaget, eller ring Barry-Wehmiller-företaget som du har en relation med (kontaktuppgifter finns på https://www.barrywehmiller.com/business). Du kan också kontakta oss via "Kontakta oss-sektionen" på vår webbplats, informera om en begäran om handikapphjälp och begära en återuppringning.

2. Personlig information som samlas in

Under de senaste 12 månaderna har vi samlat in följande kategorier av personlig information från Kaliforniens intressenter:

 • Identifierare: en persons namn, kontaktuppgifter, IP-adress, myndighetsidentifierare.
 • Kundregister: en signatur, fakturerings- och finansiell information, kreditkortsuppgifter, anställningshistorik.
 • Kommersiell information: register över intressenter, inklusive deras verksamhet och maskinen/utrustningen/tjänsten som används.
 • Internet eller annan liknande nätverksaktivitet: webbhistorik, sökhistorik, interaktioner med webbplatser, applikationer eller annonser.
 • Geolokationsdata: IP-adress.
 • Professionell eller anställningsrelaterad information: nuvarande eller tidigare jobbhistorik.

Vi använder inte eller avslöjar inte känslig personlig information för att "inleda" egenskaper enligt definitionen i CCPA, eller för något annat ändamål än det som är nödvändigt för att tillhandahålla dig våra tjänster enligt CCPA.

3. Försäljning och delning av personlig information

Vi säljer inte personlig information, inklusive inom de föregående 12 månaderna.

Vi kan komma att dela din personliga information för syften med tvärkontext, riktad beteendereklam, inklusive inom de föregående 12 månaderna.

4. Retentionsperioder

Personlig information kommer att bevaras i enlighet med tillämpliga registerlagringspolicyer för företaget, eller så länge som rimligen är nödvändigt för ändamålen i enlighet med tillämplig lagstiftning, beroende på vilket som är längst. Kriterierna som används för att fastställa våra lagringsperioder inkluderar:

 • Hur lång tid vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller tjänster till dig (till exempel så länge du är kund hos oss eller fortsätter att använda våra tjänster) och hur lång tid därefter vi kan ha ett legitimt behov att hänvisa till din personliga information för att lösa problem som kan uppstå.
 • Huruvida det finns en juridisk skyldighet som vi är föremål för (till exempel vissa lagar kräver att vi behåller register under en viss tid innan vi kan radera dem); eller
 • Huruvida lagring är tillrådligt i ljuset av vår rättsliga ställning (såsom med hänsyn till tillämpliga preskriptionsregler, rättstvister eller regulatoriska utredningar).

5. Dina rättigheter och val

CCPA ger konsumenter (invånare i Kalifornien) specifika rättigheter avseende deras personliga information. Det här avsnittet beskriver dina CCPA-rättigheter och förklarar hur du utövar dessa rättigheter.

 • Rätt att veta - Under vissa omständigheter har du rätt att begära att företaget lämnar ut viss information till dig om vår insamling och användning av dina personuppgifter under de senaste 12 månaderna.
 • Rätt att radera – Du kan ha rätt att begära att företaget raderar dina personuppgifter som vi samlat in från dig och behållit, med vissa undantag.
 • Rätt till rättelse – Du kan ha rätt att begära att företaget korrigerar eventuella felaktiga personuppgifter som vi kan ha om dig. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att korrigera felaktiga personuppgifter, med hänsyn till personuppgifternas karaktär och syftet med vår behandling.
 • Rätt att välja bort riktad annonsering - Du kan välja bort behandlingen av din personliga information som erhållits från dina aktiviteter på icke-anslutna webbplatser i syfte att rikta reklam. För att välja bort riktad annonsering måste du stänga av inriktningscookies i vårt center för hantering av samtyckespreferenser, som finns här: , eller aktivera globala integritetskontrollinställningar i din webbläsare. Observera att denna rätt att välja bort inte gäller där vi på lämpligt sätt har begränsat våra partners till att vara våra "tjänsteleverantörer" eller "behandlare" eftersom dessa villkor definieras under CCPA.  
 • Rätt till icke-diskriminering – Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dina rättigheter.
 • Kaliforniens lag "Shine the Light". – Utöver de rättigheter som beskrivs ovan tillåter Kaliforniens "Shine the Light"-lag (Civil Code Section §1798.83) invånare i Kalifornien som har en etablerad affärsrelation med oss ​​att begära viss information angående vårt avslöjande av vissa typer av personlig information till tredje part för sina direktmarknadsföringsändamål under det närmast föregående kalenderåret.

6. Utöva dina rättigheter

För att utöva rätten att välja bort riktad reklam (eller "försäljning" av personlig information som den termen definieras i delstatslag), besök Sälj eller dela inte min personliga information sida för att lära dig mer om och utöva denna rättighet.

För att utöva någon av de återstående rättigheterna som beskrivs ovan, skicka en begäran till oss på något av följande sätt:

Via e-post: dataprotection@barry-wehmiller.com
Med post: Gruppens dataskyddsombud
Juridiskt team
Barry-Wehmiller Group
8020 Forsyth Blvd
St. Louis, MO 63105
usa

7. Ändringar av detta tillägg

Vi kan uppdatera detta tillägg då och då. Eventuella ändringar kommer att publiceras på tillämpliga webbplatser. 

8. Frågor om detta meddelande

Om du har några frågor om detta tillägg, hur företaget samlar in och använder din information som beskrivs häri och i sekretessmeddelandet, dina val och rättigheter angående sådan användning, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt Kaliforniens lagar, vänligen gör tveka inte att kontakta via e-post på dataprotection@barry-wehmiller.com  eller via post enligt ovan.