Villkor & Villkor

Ikraftträdande: april 23, 2020

Välkommen till Barry-Wehmiller Companies

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Barry-Wehmiller Companies webbplats.

Barry-Wehmiller Companies finns på:
8020 Forsyth Blvd.
St. Louis, MO, 63105, USA

Genom att gå in på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor till fullo. Fortsätt inte att använda Barry-Wehmiller Companies webbplats om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, sekretesspolicy och ansvarsfriskrivning och alla eller alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" syftar på dig, den person som går in på denna webbplats och accepterar företagets villkor. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Vårt" och "Oss", syftar på vårt företag. "Part", "Parter" eller "Oss", avser både kunden och oss själva, eller antingen kunden eller oss själva. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till kunden på det mest lämpliga sättet, antingen genom formella möten med en bestämd varaktighet eller på något annat sätt, i det uttryckliga syftet att uppfylla Kundens behov med avseende på tillhandahållande av företagets angivna tjänster/produkter, i enlighet med och föremål för, gällande lag i USA. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

Cookies

Vi använder oss av cookies. Genom att använda Barry-Wehmiller Companies webbplats samtycker du till användningen av cookies i enlighet med Barry-Wehmiller Companies' integritetspolicy.

De flesta av dagens interaktiva webbplatser använder cookies för att göra det möjligt för oss att hämta användarinformation för varje besök. Cookies används i vissa delar av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten för detta område och användarvänlighet för de personer som besöker. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens

Om inget annat anges äger Barry-Wehmiller Companies och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Barry-Wehmiller Companies. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan se och/eller skriva ut sidor från https://www.barrywehmiller.com för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 1. Publicera material från https://www.barrywehmiller.com
 2. Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från https://www.barrywehmiller.com
 3. Reproducera, duplicera eller kopiera material från https://www.barrywehmiller.com

Omdistribuera innehåll från Barry-Wehmiller Companies (såvida inte innehållet är specifikt gjort för vidaredistribution).

Hyperlänk till vår Content

 1. Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:
  1. Myndigheter;
  2. Sökmotorer;
  3. Nyhetsorganisationer;
  4. Onlinekatalogdistributörer när de listar oss i katalogen kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och
  5. Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsköpcentra och välgörenhetsinsamlingsgrupper som inte får hyperlänka till vår webbplats.
 1. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.
 2. Vi kan granska och godkänna eget gottfinnande andra länk förfrågningar från följande typer av organisationer:
  1. allmänt kända konsument- och/eller företagsinformationskällor såsom handelskammare, American Automobile Association, AARP och Consumers Union;
  2. dot.com gemenskap webbplatser;
  3. sammanslutningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer, bland annat välgörenhet GIVANDE platser,
  4. online katalogdistributörer;
  5. Internetportaler;
  6. redovisning, juridik och konsultföretag vars primära kunder är företag; och
  7. utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi fastställer att: (a) länken inte skulle återspegla ogynnsamt för oss eller våra ackrediterade företag (till exempel branschorganisationer eller andra organisationer som representerar i sig misstänkta typer av företag, såsom arbete på- hemmöjligheter, ska inte tillåtas länka); (b)organisationen inte har ett otillfredsställande resultat hos oss; (c) fördelen för oss från synligheten som är förknippad med hyperlänken uppväger frånvaron av ; och (d) där länken är i samband med allmän resursinformation eller på annat sätt överensstämmer med redaktionellt innehåll i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge som länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar in i sammanhanget för den länkande partens webbplats.

Om du är bland de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till webmaster@barry-wehmiller.com. Vänligen inkludera ditt namn, din organisations namn, kontaktinformation (såsom ett telefonnummer och/eller e-postadress) samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats, och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor för svar.

Godkända organisationer kan hyperlänk till vår webbplats enligt följande:

 1. Genom användning av vår firma; eller
 2. Genom användning av Uniform Resource Locator (webbadress) är kopplad till; eller
 3. Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller material som länkas till är det vettigt i sammanhanget och formatet för innehållet på den länkande partens webbplats.

Ingen användning av Barry-Wehmiller Companies logotyp eller andra konstverk kommer att tillåtas för länkar utan ett varumärkeslicensavtal.

Bokning av rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande begära att du tar bort alla länkar eller en särskild länk till vår webbplats. Du accepterar att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på en sådan begäran. Vi förbehåller oss också rätten att ändra dessa villkor och dess bindnings policy när som helst. Genom att fortsätta att länka till vår webbplats, godkänner du att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du finner någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats av någon anledning kan orsaka, kan du kontakta oss om detta. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men har ingen skyldighet att göra det eller att svara direkt på dig.

Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte dess fullständighet eller riktighet; vi förbinder oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Innehållet Liability

Vi har inget ansvar för något innehåll visas på din webbplats. Du samtycker till att gottgöra och försvara oss mot alla anspråk som uppstår ur eller baserat på din webbplats. Ingen länk (s) kan visas på alla sidor på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller material som kan tolkas som ärekränkande, obscent eller kriminella, eller som strider mot, annars bryter, eller förespråkar överträdelsen eller annan kränkning av varje tredje parts rättigheter.

Villkor

I den utsträckning tillämplig lag tillåter, utesluter vi alla garantier och villkor som rör vår hemsida och användning av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, garantier som följer av lag i fråga om tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och / eller användningen av skälig omsorg och skicklighet). Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 1. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskador till följd av vårdslöshet;
 2. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande;
 3. begränsa någon av våra eller dina skulder på ett sätt som inte är tillåtet enligt gällande lag; eller
 4. utesluta någon av våra eller dina skulder som inte får ske enligt gällande lag.

De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående punkt, Och (b) styra alla skulder som uppkommer enligt ansvarsfriskrivningen eller i samband med ämnet av denna ansvarsfriskrivning, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt, i skadestånd (inklusive försumlighet) och för brott mot lagstadgad tull.

I den mån att webbplatsen och den information och de tjänster på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust eller skada av något slag.