Din Integritetspolicy Val

Ikraftträdandedatum: 20 februari 2023

Enligt California Consumer Privacy Act ("CCPA") har invånare i Kalifornien rätt att välja bort "försäljning" av personlig information och "delning" av personlig information för "beteendereklam över sammanhang" (som dessa termer definieras under CCPA). Enligt andra delstatslagar kan invånare i USA ha rätt att välja bort "försäljning" av personlig information och bearbetning av personlig information för "riktad reklam" (såsom dessa villkor definieras under de amerikanska delstaternas integritetslagar, i tillämpliga fall).

Eftersom dessa rättigheter överlappar varandra, kan du verkställa borttagningarna ovan, kollektivt, genom att följa stegen nedan.

steg 1: För att välja bort i samband med webbläsarbaserade identifierare, växla cookies "av" i vårt cookie-preferenscenter (t.ex. via OneTrust Manage Consent Preferences, växla inriktningscookies till "av"-positionen eller aktivera Global Privacy Control ("GPC) ”) i din webbläsare.)

steg 2: För att välja bort i samband med icke-webbläsarbaserade identifierare (t.ex. e-postadresser), skicka en begäran till oss via e-post på dataprotection@barry-wehmiller.com och låt oss veta (i) att du vill "välja bort" enligt lagar i USA och (ii) vilken stat du bor i.

För att lära dig mer om GPC, besök https://globalprivacycontrol.org/.

För ytterligare information om vår sekretesspraxis, se vår Sekretessmeddelande, Cookiepolicy, eller maila oss på dataprotection@barry-wehmiller.com.