Hur vi leder påverkar hur människor lever. Det är därför som vi vitt och brettdelar med oss av vårt budskap om Genuint Mänskligt Ledarskap. 

Sättet vi leder på påverkar hur människor lever. Det är därför som vi share our message av verkligt mänskligt ledarskap vida omkring.

Vår uppsökande verksamhet
Ändra sinne, förändra liv
Vi bygger inte enbart en bättre affärsverksamhet; vi bygger en bättre värld.Bob Chapman, styrelseordförande och VD
Skiftande sinnen förändrar liv.

För några år sedan ville vi dela med oss av berättelsen om Barry-Wehmiller utanför företaget. Genom att dela med oss av vad vi lärt oss under Barry-Wehmillers transformation hoppas vi kunna inspirera andra att överväga ett bättre sätt att leda.

Vårt budskap om Truly Human Leadership (Genuint Mänskligt Ledarskap) har blivit en bästsäljande bok och delas regelbundet via vår multimediablogg. Dessutom kontaktar många företag och organisationer oss för att dela våra insikter på konferenser eller för vår ledarskaps- och kulturutbildning och våra konsulttjänster.

Ledarskapsrådgivning

Vår Chapman & Co. Leadership Institute tar lärdomarna inom Barry-Wehmiller och samarbetar med andra företag för att skapa strategiska visioner, engagera anställda, förbättra företagskulturen och utveckla framstående ledare genom ledarskapsutbildning, bedömningar och workshops.

Speakers Bureau

Företag, föreningar, skolor och organisationer, stora som små, bokar Bob Chapman och andra Barry-Wehmiller-ledare för att vi skall dela med oss av vårt ledarskaps- och kulturomvandlingsbudskap under tal, webbseminarier och workshops, virtuellt eller personligen, på arenor runt om i världen.

Samhällsbaserad Lyssnarträning

Chapman Foundation for Caring Communities (tidigare Our Community Listens), en ideell organisation grundad av Bob och Cynthia Chapman, ger en hörnsten i Barry-Wehmillers interna ledarskapsutbildning till samhällen. "Lyssna som en ledare" förbättrar hur deltagarna lyssnar, relaterar, urskiljer och kommunicerar och hjälper dem att ansluta och se saker ur andras perspektiv för att bygga starkare gemenskaper.

Everybody Matters Bok

Bob Chapman’s och Raj Sisodia's Wall Street Journal bestseller, Everybody Matters: The Extraordinary Power of Caring for Your People Like Family (Alla Betyder Något: Den Extraordinära Kraften i att Ta Hand Om Din Personal Som Din Familj), berättar historien om Barry-Wehmillers resa från en traditionell tillverkningsverksamhet till en som mäter framgång genom hur vi berör andras liv.

Tanke ledarskap

Artiklar, poddsändningar och videor med insikter från Bob Chapman och andra likasinnade ledare samt berättelser som lyfter fram våra exceptionella människor och de lärdomar vi ständigt tar till oss när vi varje dag strävar efter att bli ett bättre företag.